TS EN 13501-3 Yanmazlık Testleri
Yanmazlık Testleri

TS EN 13501-3 Yanmazlık Testleri

Bir Avrupa Birliği standardı olan EN 13501-3 standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13501-3+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri.

TS EN 13501-3 Yanmazlık Testleri

Yapı elemanlarının yangına dayanıklılığı ve yanmazlık testleri sırasında, normalde kapalı bir alanda bir yangını temsil eden belli bir sıcaklığa maruz bırakılarak, yapı elemanlarının davranış şekli belirlenmektedir. Yangına dayanıklılık, yapı elemanın çeşitli özelliklerinden biridir, yoksa sadece yapı ürünlerinde kullanılan spesifik malzemelerin bir özelliği değildir. Bu yapı elemanları daha sonra ilgili yangın reaksiyonu açısından sınıflandırılmaktadır. TS EN 13501-3 standardında göre yapılan sınıflandırma, binalarda kullanılan ürünler ve yapı elemanları üzerinde yapılan yangına dayanıklılık testlerinden elde edilen verilere dayanmaktadır. Özellikle yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri bu standarda göre sınıflandırılmıştır.

Bu standardın uygulamasında dikkate alınacak diğer birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1366-1 Servis tesisatları için yangına dayanıklılık deneyleri Bölüm 1:Havalandırma kanalları
  • TS EN 1366-2 Yangına dayanıklılık deneyleri - Servis yangına dayanıklılık deneyleri - Servis tesisatları - Bölüm 2: Yangın damperleri
  • TS EN 15725 Yapı ürünleri ve bina elemanlarının alev performansına dair genişletilmiş uygulama raporları
  • TS EN ISO 13943 Yangın güvenliği - Terimler ve tarifler (ISO 13943:2017)

EUROLAB, yanmazlık testleri kapsamında TS EN 13501-3 Yanmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Yanmazlık testleri kapsamında verilen TS EN 13501-3 Yanmazlık test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp