TS EN 13501-4 Yanmazlık Testleri
Yanmazlık Testleri

TS EN 13501-4 Yanmazlık Testleri

Bir Avrupa Birliği standardı olan EN 13501-4 standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13501-4 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 4: Duman kontrol sistemlerinin bileşenleri üzerinde yapılan yangına direnç deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma.

TS EN 13501-4 Yanmazlık Testleri

Söz konusu standart, ilgili test yöntemlerinin uygulama alanı içinde olan yangına dayanıklılık testlerinden elde edilen verileri kullanarak duman kontrol sistemlerinin bileşenlerinin sınıflandırılması için bir yöntem belirlemektedir.

Bu standart kapsamına giren ürünler şunlardır: duman kontrol kanalları, duman kontrol damperleri, duman bariyerleri, konektörler dahil olmak üzere çalışan duman ve ısı egzoz vantilatörleri (fanlar) ve doğal duman ve ısı egzoz vantilatörleri.

Bu standardın uygulamasında dikkate alınacak diğer birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1366-8 Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 8: Duman tahliye kanalları
  • TS EN 1366-9 Servis tesisatları için yangına direnç testi - Bölüm 9: Tek bölmeli duman tahliye kanalları
  • TS EN 1366-10:2011+A1 Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 10: Duman kontrol damperleri
  • TS EN 12101-1 Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler
  • TS EN 12101-2 Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 2: Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikler
  • TS EN 12101-3 Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 3: Güçlendirilmiş duman ve ısı boşaltma vantilatörleri

EUROLAB, yanmazlık testleri kapsamında TS EN 13501-4 Yanmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Yanmazlık testleri kapsamında verilen TS EN 13501-4 Yanmazlık test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp