Kimyasal ve Ekolojik Testler
Kimyasal ve Ekolojik Testler

Kimyasal ekoloji, kimya ve biyoloji arasında, doğal merakla ve uygulamalı yönleri ile son yıllarda giderek yükselen aktif, disiplinlerarası bir alandır. Bu alandaki çalışmalar, kimyasal iletişim ve çeşitli hayati ihtiyaçlara bağlı davranışları yönlendiren uçucu kimyasal sinyaller dahil organizmalar arasındaki diğer kimyasal etkileşimler üzerine odaklanmaktadır. Büyük ölçüde biyoçeşitliliği yansıtmaktadır. Tüm canlı organizmalar, yaşamın kökenlerine dayanan bu önemli sinyal sistemlerine sahiptir. Bu alandaki başarılı çalışmalar, kimyagerler ve biyologlar arasında yakın işbirliği gerektirmektedir.

Kimyasal ve Ekolojik Testler

Kısaca kimyasal ekoloji, kimya ve ekoloji bilimlerini bir araya getiren çalışmalardır. Kimyasal ekoloji, yaklaşık otuz yıl önce farklı bir disiplinlerarası araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Canlılar arasındaki etkileşimleri kontrol etmeye yardımcı olan ilginç kimyasal sistemler ile ilgilenir. Tüm organizmalar bilgi iletmek için kimyasal sinyaller kullanır. Kimyasal ekoloji alanındaki araştırmalar, bilgi taşıyan maddelerin tanımlanması ve sentezi, bu maddeleri tanıyan ve ileten sistemlerin aydınlatılması ve bunun gelişimsel, davranışsal ve ekolojik sonuçları ile ilgilidir.

İnsan faaliyetlerinin ekolojik sonuçları sadece kısmen anlaşılmıştır. İnsan sağlığı için gerekli olabilecek ekosistem bileşenleri ve işlevlerinin, geri dönüşü olmayan hasar riskini tahmin etmek kolay değildir. Bu belirsizlik, biyoçeşitliliği korumaya ve tükenmekte olan doğal kaynakların akıllıca kullanımına dayanan sürdürülebilir kalkınma ilkelerini destekleme ihtiyacı konusunda çok yeni tartışmalar yaratmaktadır.

EUROLAB, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosuna sahiptir ve kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Azo boyar madde testi
 • Fitalat testi
 • Organik kalay testi
 • DOT (dioktiltin) testi
 • Ağır metaller testi
 • Formaldehit testi
 • Perflorooktan sülfonat (PFOS) ve perfluorooktanoik asit (PFOA) testi
 • Cr+6 (krom VI) testi
 • Dimetil fumarat (DMFu) testi
 • Dimetil formamid (DMFa) testi
 • Alkilfenol etoksilatlar (APEO) ve nonilfenol etoksilatlar (NPEO) testi
 • Polisilik aromatik hidrokarbonlar (PAH) testi
 • pH testi
 • Poliklorofenol içeriğinin belirlenmesi
 • Klorlu organik taşıyıcılar (COC) testi
 • Alerjen ve kanserojen boyar maddeler testi
 • Kısa zincirli parafinler (SCCP-MCCP) testi
 • Materyal analizi - FTIR analizi
 • Alev geciktirici testleri
 • ROHS testi
 • ROHS2 testi
 • REACH testi

EUROLAB, işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak bu sayılanlar dışında başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bütün bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp